719. Bocholtz 4,2 km

719. Bocholtz 4,2 km
De gemeente Simpelveld nodigt u graag uit om nader kennis te maken met het cultuurhistorisch erfgoed en de fraaie natuur met prachtige vergezichten. Er zijn vier thematische wandelingen uitgezet, die langs mooie, verrassende en historische plekjes van de kernen Bocholtz en Simpelveld leiden. De routes zijn gemarkeerd met blauwe stoeptegels. Per route wijst een typerende afbeelding u de weg. Geniet!   De Vlengendaalroute (5 km) loopt door de uitgestrekte Romeinse Vallei van Bocholtz. In dit gebied zijn vele restanten uit de periode van de Romeinse tijd (van 75 vóór tot 200 na Christus) teruggevonden, te weten vier Romeinse villa’s, een grafveld, een Romeinse weg en een tumulusgraf (grafheuvel) met een askist. De Vlengendaalroute is te volgen via de blauwe stoeptegels met daarop een Romeinse helm.