745. Bocholtz 12,8 km

745. Bocholtz 12,8 km
Deze gemakkelijke grenswandeling loopt door de uitgestrekte Romeinse Vallei van Bocholtz. In dit gebied zijn vele restanten uit de periode van de Romeinse tijd (van 75 vóór tot 200 na Christus) teruggevonden, te weten vier Romeinse villa’s, boerderijen met stenen hoofdgebouw, diverse graven, een Romeinse weg en een tumulusgraf (grafheuvel) met een askist. U loopt eerst tussen de velden naar de Buurtschap Vlengendaal. Hier wandelt u over rustige wegen langs de plekken waar een aantal Romeinse opgravingen zijn gedaan. Ook stonder er enkele Romeinse villa’s in deze streek. Dan loopt u over Duits grondgebied langs graanvelden en windmolens. De terugweg gaat over een panoramische weg naar Orsbach en dan door het Plattebos omhoog naar Baneheide. Neem zelf proviand mee, na 6 km staat een zitbank.