Comment ( 1 )

  • Alexander LH

    Deze wandeling is in het begin een stuk aan de dorp/stadsrand van Nuth wat ik zelf niet veel bijzonders vind, maar vanaf de molen is deze wandeling wel echt schitterend, afwisselen veld, stukjes hellingbos, oude hoeves en mooie panorama’s.
    Deze wandeling is ideaal voor mensen die regelmatig op een bankje willen rusten aangezien deze volop aanwezig zijn.
    De zorgboerderij is de enige “veilige” plek om je auto neer te zetten in die straat, een alternatief is om in de parkeerhavens van de pastoriestraat de auto neer te zetten.

Leave a Comment