524. Maria Hoop

Comment ( 1 )

  • Astrid

    Een mooie, afwisselende wandeling.
    De wilde zwijnen had goed hun best gedaan. De grond was flink omgewoeld op het einde van punt 5. Daardoor was het 1,3 km ploeteren om weer op de harde weg te komen. We wistte niet dat wilde zwijnen zo’n puinhoop van konden maken!! Maar het mooie Annendaalsbos maakte weer veel goed.

Leave a Comment