Comment ( 1 )

  • Daniël Van Huffel

    wij hebben 12 augustus deze route gewandeld. Wij vonden het een schitterende, afwisselende en een pittige wandeling. Bij de tekst van punt 4 staat dat je in Abenden Konditorei Hallmaans passeert. Deze Konditorie is jammer genoeg definitief gesloten.
    Af en toe komt de plaatselijke nummering niet overeen met nummering in de tekst. b.v. bij aanvang. “bij Y – splitsing gaat R (95) de bosweg omlaag dat was nr 93 geworden. Het paadje loopt inderdaad steil omlaag en op het onderste gedeelde ligt er een omgewaaide boom op het pad.

Leave a Comment