Comments ( 2 )

  • Lianne Schins

    Bij punt 5. achter het stenen gebouwtje was het niet mogelijk om rechts het beekje over te steken. Er stond te veel water.
    Je kunt hier ook rechtdoor via het sjoemelen en op de asfaltweg weer recht. Je komt dan vanzelf weer op de route.

    • Lianne

      *Bij het sjtegelke

Leave a Comment