1033. Valkenburg

Comment ( 1 )

  • Jo Gerardu

    Dag, vandaag deze wandeling gemaakt. Inderdaad stijgen en dalen met mooie uitzichten.
    Helaas veel modder maar daar kunt u niets aan doen.
    1 Puntje Op pagina 4 bij de hoeve Euverem staat op pagina 4 eerste regel “met links een meidoornhaag en rechts een akker” . Dit is precies andersom, aan je linkerhand de akker en rechts dei meidoornhaag..

Leave a Comment