Comment ( 1 )

  • Rudi

    Het buurtschap Thull beschikt met zijn brouwerij over een fraai stukje erfgoed en is dan ook een ideale startplek voor deze al even fraaie wandelroute. Aanvankelijk leiden de bospaden en holle wegen de wandelaar door een mooi heuvellandschap. Het panorama dat zich uitstrekt van in de heuvels zorgt er mede voor dat Zuid-Limburg terecht de stempel van wandelparadijs draagt. In het tweede deel van de route maakt de Geleenbeek ook zijn opwachting. Geruime tijd struinen langs de waterkant en onderweg vrolijk begroet worden door vriendelijke geitjes in een aanpalend weiland. Heeft een mens nog meer nodig voor een goed humeur op een winderige zaterdag in januari? Op het einde passeert de route nog even de Muldersplas, samen met de Geleenbeek toch een vaste waarde voor wie vaker in deze contreien wandelt. Waterpartijen voorafgegaan door het steviger stapwerk door heuvel en bos, een combinatie die zorgt voor een korte maar erg gevarieerde route.

Leave a Comment