1578. Schimmert

Comment ( 1 )

  • Al

    {over het “rommelige” erf van de
    boerderij en voorbij de inrit volgt u RD het
    graspaadje met rechts achtertuinen en links
    afrastering/veldweg. Na 200 m voorbij klaphek) dit stuk is dicht gegroeid je kunt er wel lopen maar niet met n korte broek. voor de rest n mooie wandeling

Leave a Comment