1553. Heythuysen 6,5 km

1553. Heythuysen 6,5 km
Tijdens deze gemakkelijke wandeling, wandelt u eerst naar de dorpsrand van Heythuysen en dan struint u een leuk rondje over graspaden, langs de Tungelroysche beek. U loopt aan de andere zijde  langs de beek terug en dan passeert u de mooi gelegen boerderij Beylshof. Via leuke bospaadjes loopt u weer naar de beek en dan wandelt u terug naar het boscafé met terras.  U kunt deze route prima combineren met wandeling 422 tot een dagwandeling van 16,7 km en tussendoor fijn pauzeren in het Boscafé.